Welkom!

Welkom op de website van de HMove studie! De HMove studie is een
medisch-wetenschappelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd door het Radboud UMC in
samenwerking met het Maastricht UMC+. Het onderzoek is bedoeld voor vrouwen die
meerdere (2 of meer) onverklaarbare miskramen hebben gehad.  Op deze website kunt u meer achtergrond informatie
vinden over het onderzoek, lezen wat deelname precies inhoudt en kennis maken met het onderzoeksteam.  

Achtergrond van het onderzoek

Van alle koppels die zwanger proberen te worden krijgt zo’n 1-2 procent te maken met herhaalde miskramen. We spreken van herhaalde miskramen als 2 of meer dan 2 miskramen hebben plaats gevonden voor 24 weken zwangerschap. De oorzaken van herhaalde miskramen kunnen grofweg onderscheiden worden in oorzaken gerelateerd aan het embryo of aan de moeder of vader. Bekende voorbeelden zijn bijvoorbeeld genetische mutaties bij het embryo dikwijls afkomstig van de moeder of de vader, een afwijkende vorm van de baarmoeder en het hebben van stollingsstoornis zoals het antifosfolipiden syndroom. Helaas kunnen we met klinisch onderzoek maar zo’n 50% van alle herhaalde miskramen verklaren. Bij meerdere miskramen, waarvan de oorzaak onbekend is, zou het afweersysteem mogelijk een belangrijke rol kunnen spelen. Voor een succesvolle zwangerschap is een goed werkend afweersysteem namelijk belangrijk omdat een embryo voor de helft uit genetische eigenschappen (DNA) van de vader en voor de helft uit genetische eigenschappen van de moeder bestaat. De eigenschappen afkomstig van de vader, zouden als “lichaamsvreemd” gezien kunnen worden door het afweersysteem van de moeder. Tijdens de innesteling van het embryo in het baarmoederslijmvlies, is het belangrijk dat het afweersysteem van de moeder het embryo niet als “lichaamsvreemd” herkent en daardoor mogelijk afstoot. Wanneer het afweersysteem van de moeder niet goed werkt zou dit dus gevolgen kunnen hebben voor een zwangerschap.
Mogelijk zou de werking van het afweersysteem van de moeder beïnvloed kunnen worden door te sporten. De afweercellen die aanwezig zijn in het baarmoederslijmvlies komen tijdens een menstruatie met het bloed en slijm mee naar buiten. Door afweercellen in het menstruatiebloed te bekijken, voor en na het uitvoeren van een trainingsinterventie, hopen wij waardevol inzicht te krijgen in het effect van sporten op het afweersysteem van vrouwen met onverklaarde herhaalde miskramen.