Wat kunt u verwachten van het onderzoek?

Wat kunt u verwachten van het onderzoek?

De trainingsinterventie van het onderzoek duurt 3 maanden en het totale onderzoek 1 jaar.

·         De trainingsinterventie

Voor de trainingsinterventie krijgt u een gepersonaliseerd sportprogramma voor fietstrainingen in het Radboud Sportcentrum te Nijmegen, in UM Sports te Maastricht of in een lokale sportschool bij u in de buurt waarvoor de kosten vergoed zullen worden. U wordt tijdens de trainingsinterventie begeleid door een trainer die tweewekelijks kort contact met u heeft en die uw trainingen van afstand kan bekijken omdat u deze uitvoert met een hartslagborstband die u in bruikleen krijgt.

De trainingsinterventie is zo opgezet dat de eerste helft 2 maal per week gefietst dient te worden en de laatste helft van de interventie 3 maal per week.

·         De onderzoeksdag voor en na de trainingsinterventie

Voor de onderzoeksdag is het nodig dat u eenmaal naar het ziekenhuis komt vóór en eenmaal ná de trainingsinterventie van 3 maanden. Tijdens de onderzoeksdag zullen verschillende onderzoeken plaatsvinden welke we allen op eenzelfde dag voor u proberen te plannen en hieronder kort voor u toelichten*.

*De planning en inhoud van de onderzoeksdag kan enigszins afwijken van onderstaand voorbeeld, afhankelijk of het onderzoek plaatsvindt in Nijmegen of Maastricht, maar zal altijd met u worden afgestemd.

 

Een voorbeeld onderzoeksdag (ochtend):

We vragen u nuchter te komen, mocht dit niet lukken dan vragen wij u dat aan ons door te geven.

·         Een korte vragenlijst om lichamelijke activiteit te meten

·         Onderzoek van uw bloed en uw urine. Hiervoor nemen wij 8 buisjes bloed af. Dat is ongeveer 64ml bloed, deze hoeveelheid geeft normaliter bij volwassenen geen problemen. Ter vergelijking: iemand die bloed geeft bij de bloedbank, geeft per keer 500ml bloed. Middels dit onderzoek testen we de volgende zaken:

o   Suiker en vethuishouding in uw bloed

o   Afweercellen in uw bloed

o   Ratio eiwitten in uw urine

·         Lichamelijk onderzoek waarbij de  onderzoeker u zal wegen, uw lengte zal bepalen en uw bloeddruk en hartslag zal meten

·         Onderzoek van de reactie van uw zenuwstelsel. Hiervoor wordt ongeveer 30 minuten lang uw armdruk gemeten welke gecorrigeerd wordt voor uw vingerdruk gemeten door middel van een sensorbandje om de vinger. Tijdens dit onderzoek ligt u rustig op een onderzoeksbank die gedurende een korte periode gekanteld zal worden

·         Een vaginale echo en swab zullen afgenomen worden om de binnenkant van uw baarmoeder te onderzoeken

 

Een voorbeeld onderzoeksdag (middag):

·         Een inspanningsonderzoek op een fiets welke ongeveer 20 minuten zal duren, waarbij de weerstand waartegen u fietst steeds zwaarder wordt,           ondertussen worden metingen gedaan om uw lichamelijke fitheid is bepalen:

o   De maximale zuurstofopnamecapaciteit tijdens inspanning wordt bepaald door middel van een gasanalyse van uw ademlucht

o   Om te weten of u maximale inspanning hebt verricht wordt middels een vingerprik uw lactaat bepaald (enkel in Nijmegen)

Deze onderzoeken, of in ieder geval een gedeelte hiervan, worden na het afronden van de trainingsinterventie nogmaals uitgevoerd.

Naast deze onderzoeksdag, dient u uw menstruatiebloed op te vangen gedurende de eerste twee dagen van uw menstruatiecyclus met behulp van een menstruatie cup. Deze siliconen cup kunt u vaginaal als een tampon inbrengen. U start met verzamelen op de eerste dag van uw menstruatiecyclus (het eerste bloedverlies). Het menstruatiebloed dient u 12 uur op te vangen waarna u het kan overgieten in een buisje dat naar u opgestuurd zal worden. Hierna kunt u de cup opnieuw inbrengen. U vangt op deze wijze gedurende 1,5 dag (drie keer 12 uur) menstruatiebloed op. Na deze 1,5 dag dient u het opgevangen bloed zo spoedig mogelijk in te leveren of op te sturen (enkel mogelijk in Nijmegen).

Tenslotte sturen wij u een jaar na de trainingsinterventie een korte vragenlijst, vandaar dat het totale onderzoek 1 jaar zal duren. De vragen gaan met name over het beloop van zwangerschap(pen) die hebben plaatsgevonden na deelname aan het HMove onderzoek. Deze vragenlijst, welke ongeveer 5-10 minuten in beslag zal nemen, kan mogelijk emotioneel of confronterend voor u zijn. Mocht dit het geval zijn dan hebben we daar uiteraard alle begrip voor, u kunt dit aangeven op de vragenlijst. U kunt er ook voor kiezen om enkel de algemene vragen te beantwoorden.

 


Beste mevrouw,

Dank voor uw interesse in de HMOVE studie; een studie die momenteel loopt in het Radboud UMC en Maastricht UMC+ en die onderzoekt wat het effect is van een sportinterventie op uw immuun systeem en hart- en vaatsysteem. Omdat wij genoeg vrouwen hebben die reeds de interventie voltooid hebben zijn wij momenteel hard op zoek naar vrouwen die in de controle groep willen deelnemen.

Een enorm belangrijke groep om er zeker van te zijn dat onze interventie vrouwen met herhaalde miskramen kan helpen.

 

Wat houdt deelname in deze groep precies in?

– Cyclus 1: Onderzoeksdag van het immuun systeem, hart- en vaatsysteem en lichamelijke fitheid

– Cyclus 2: Onderzoek van enkel het immuun systeem in menstrueel bloed

– Cyclus 3: Onderzoek van enkel het immuun systeem in menstrueel bloed

– Cyclus 4: Onderzoeksdag van het immuun systeem, hart- en vaatsysteem en lichamelijke fitheid

 

Deelnemen?

Fantastisch, vul dan alstublieft het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Met hartelijke groeten,

Het onderzoeksteam van HMOVE