Wie zijn wij?

De HMove studie wordt uitgevoerd in het Radboud UMC in samenwerking met het MUMC+ in Maastricht. Dit betekent dat het team verspreid is over twee medische centra. Ons team bestaat uit gynaecologen en onderzoekers die nauw met elkaar samenwerken. Graag willen we ons even voorstellen:

Gynaecologen

IMG_5579

Ik ben Salwan Al-Nasiry, gynaecoloog en subspecialist op gebied van foetale afwijkingen en hoog-risico zwangerschappen. Sinds 2017 hebben we een Maastricht een thema poli “herhaalde miskraam” waarin we koppels uitgebreid screenen voor onderliggende oorzaken van miskraam en uitleg geven over de verschillende interventies om de kans op herhaling te verminderen. Daarnaast superviseer ik meerdere wetenschappelijke studies over hoe we miskramen beter kunnen begrijpen en voorspellen. Mijn doel is koppels in dit moeilijk en complex traject zoveel mogelijk begeleiden naar een succesvolle zwangerschap.

Gynaecoloog Sluiten
IMG_5582

Ik ben Marc Spaanderman, gynaecoloog in het MUMC+ en Radboudumc. Ik houd me met name bezig met herstel en behoud van gezondheid voor, tijdens en na de zwangerschap. Want draag- en veerkracht heeft enorme invloed op succesvolle voortplanting. Het ontrafelen van deze intrigerende processen die allemaal een rol spelen bij het al dan niet tot stand komen van een goede zwangerschap om daarmee een passend en persoonlijk antwoord te vinden als het niet goed gaat is een kernonderdeel van mijn taak. 

Gynaecoloog Sluiten
© www.lagro-fotografie.nl

Ik ben Tess Meuleman, gynaecoloog in het RadboudUMC met aandachtsgebied herhaalde miskramen en prenatale diagnostiek. In 2018 ben ik gepromoveerd op het onderwerp herhaalde miskramen waarbij de interactie tussen man en vrouw werd onderzocht als mogelijk oorzaak van herhaalde miskramen. Nog steeds zet ik me in om het onderzoek bij stellen met herhaalde miskramen voort te zetten en op die manier antwoorden te vinden op alle vragen die we nog hebben zodat uiteindelijk alle vrouwen de juiste begeleiding en behandeling kunnen krijgen.

Gynaecoloog Sluiten

Onderzoekers

IMG_5583

Ik ben Amber Lombardi, PhD student bij de Universiteit Maastricht. Ik ben in 2021 afgestudeerd op het gebied van biomedische wetenschappen met een speciale focus op het bestuderen van de effecten van ziektes op het functioneren van organen en stelsels en hoe we dit kunnen oplossen. Na mijn master wilde ik graag doorstuderen en kwam ik zodoende terecht bij dit project. Ik vind het fijn dat er een sterke samenwerking is tussen de kliniek en het lab, zo sta ik dichter bij de patiënten en leer ik ook andere aspecten van onderzoek kennen. 

PhD student Sluiten
IMG_5578

Ik ben Denise Habets, onderzoeker in het Maastricht UMC+. Na afgestudeerd te zijn van de Sporthogeschool en gepromoveerd te zijn op het karakteriseren van natural killer cellen in vrouwen met herhaalde miskramen, werk ik nu op de afdeling Transplantatie Immunologie. Daarnaast werk ik ook ter ondersteuning in de kliniek op de poli Herhaalde Miskramen en als trainer voor de HMOVE studie. Door alle vakgebieden te combineren hoop ik dat we nieuwe diagnostische en therapeutische aanknopingspunten kunnen vinden om vrouwen met herhaalde miskramen beter te kunnen helpen in de toekomst. 

Post-doc Sluiten
IMG_1287V2

I am Aysel Gurbanova, a PhD student at Radboud University Medical Center. I am investigating local immune cell landscape in women with idiopathic Recurrent Pregnancy Loss (RPL). My aim is to find new therapeutic options for woman suffering from RPL.

PhD student Sluiten
Headshot Renate

Ik ben dr. Renate van der Molen, Medisch Immunoloog en staflid bij het Laboratorium Medische Immunologie van het Radboudumc te Nijmegen. Als Medisch Immunoloog ben ik verantwoordelijk voor laboratoriumdiagnostiek van immunologische aandoeningen, in het bijzonder auto-immuunziekten, immuundeficiënties en allergieën. Hiernaast ben ik ook teamleider van een succesvolle onderzoeksgroep op het gebied van voortplantingsimmunologie. Tezamen met Dr. Tess Meuleman (Gynaecoloog) en Aysel Gurbanova (PhD student) zijn we verantwoordelijk voor de uitvoering van het HMOVE project in Nijmegen.

Medisch Immunoloog Sluiten